28 Abril 2023
Montornès del Vallès aprova el seu Pla local de seguretat.

El passat mes de març, la Junta Local de Seguretat de Montornès del Vallès va aprovar el Pla local de seguretat per als anys 2023-2027. Montornès s'afegeix així, al grup de 39 municipis que actualment disposen d'aquest pla estratègic.
La diagnosi realitzada durant els darrers mesos pel grup de treball municipal, amb el suport tècnic d'ASECRIM, ha permès identificar les necessitats en matèria de convivència i de seguretat i els recursos de què disposa el municipi per fer-hi front.
El document recull un total de 16 objectius generals i 77 accions, agrupades en quatre grans àmbits d’actuació:
-Sistema de seguretat: promoure la coordinació entre els diversos cossos de seguretat.
- Seguretat ciutadana i convivència: reforçar el model de proximitat i atenció ciutadana.
-Seguretat viària i mobilitat: millorar l’espai públic, la seguretat viària, la preservació del medi ambient i l’aposta cap a nous models de mobilitat sostenible i reduir l’accidentalitat en vies urbanes.
- Protecció civil i emergències: protegir la ciutadania davant dels riscs naturals i antròpics detectats.
Disposeu de més informació a: https://www.montornes.cat/actualitat/noticies/2023/03/24/montornes-ja-te-el-pla-local-de-seguretat