08 Juny 2021
Les xarxes socials com a recurs de seguretat

A l’hora d’identificar i analitzar els recursos de seguretat presents en un municipi, no podem obviar el potencial de les xarxes socials.Representen una potent finestra de comunicació entre la ciutadania i els cossos de seguretat i emergències.replica uhren El públic modula la seva opinió i en percep l’eficàcia en gran part, a partir de la informació que consumeix.
 
La confiança en la policia
 
En el cas de la policia, aquest potencial de les xarxes ha d’ésser tingut molt en compte. Els mitjans tenen la capacitat de reforçar el mite de “la policia eficaç contra la lluita de la delinqüència”, però també poden debilitar-ne la confiança pública a partir del continu escrutini públic de les activitats i dels errors que comet.
 
La confiança amb la policia es pot considerar com la creença que hi atorga el públic sobre la seva competència i les seves capacitats per complir i actuar d’acord amb les funcions que li són encomanades. Els ciutadans perceben que la policia és digna de confiança si han estat tractats amb justícia, dignitat i respecte i, principalment, si se’ls ha ofert la possibilitat d’interactuar i prendre part en les decisions que els afecten. En aquest sentit, afavoreix especialment la comunicació directa i immediata amb el públic.
 
Les xarxes socials i Internet ofereixen els avantatges de la immediatesa i la universalitat,replicas relojes i arriben de forma directa i ràpida a un públic més ampli que el consumidor habitual dels mitjans tradicionals (televisió, premsa, ràdio, etc.).
 
 A més de millorar la confiança i la legitimitat, també proporcionen altres efectes pràctics:
• Proporcionen una millora en les relacions públiques
• Permeten contrastar informacions d’altres mitjans
• Són un canal de comunicació directa
• Potencien la bona imatge i el prestigi del cos
• Ofereixen la possibilitat de transmetre de forma ràpida i eficaç informació d’interès públic
• Permeten al cos obtenir replique montre informació de manera àgil i directa
• Permeten posar en marxa campanyes de seguretat amb un cost molt baix o nul, arribant a la vegada a un públic molt extens
• Proporcionen sensació de seguretat
• Transmeten un missatge de “vigilància” i de proactivitat policial entre els potencials infractors
 • Ofereixen beneficis anticipats en la reducció de la delinqüència
 
Cal advertir, però, que gestionades de orologi replica it forma incorrecta poden aconseguir justament l’efecte contrari. Oferir certs missatges o notícies alarmistes, poc rigoroses o amb un to amenaçador,replica watches poden crear sensació d’inseguretat i fer augmentar l’ ansietat entre la població. La persona o el departament al capdavant de la seva gestió ha de ser-ne conscient i ha de disposar de les habilitats i la formació adients.
 
Per a saber-ne més: http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/