Plans locals de seguretat

Els plans locals de seguretat són el principal instrument estratègic per a la definició i la gestió de polítiques orientades a la millora de la seguretat pública.

D’acord amb la Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya , que estableix els principis bàsics d’organització i actuació en l’àmbit de la seguretat, els municipis que disposen de policia local han d’impulsar l’elaboració i l’aprovació del seu propi pla local de seguretat.

Quins beneficis aporta l’elaboració d’un pla local de seguretat

- Possibilita una millora de l’estat de la seguretat al municipi.

- Implica en el procés als diversos actors i operadors relacionats amb la seguretat i permet avançar conjuntament cap a la recerca d’estratègies concertades.

- Obre canals de participació ciutadana que permeten incrementar la contribució de la població en la gestió municipal i s'afavoreix la legitimitat.

- Permet una racionalització de la despesa en seguretat i una gestió eficient dels recursos tant humans com materials.

Perquè confiar en nosaltres

- Molts municipis ja ens han confiat la redacció del seu pla local de seguretat (consulta els nostres projectes)

- Els nostres consultors disposen d’una àmplia experiència en el sector de la seguretat pública municipal i en la gestió de projectes.

- Els plans que elaborem compleixen amb els requisits tècnics i de qualitat exigits pel Gabinet de Prevenció i de Seguretat de la Diputació de Barcelona, i pel Departament d’Interior de la Generalitat.

- Apliquem tècniques d’anàlisi que proporcionen un avantatge estratègic per a la seguretat del vostre municipi.

- La comunicació entre client i empresa és ràpida i fluida, i tenim la capacitat d’adaptar-nos a les vostres necessitats. Sabem com n’és d’important el vostre temps.

Descarregar dossier de plans locals