Pericials criminològiques

Les pericials o informes criminològics són una eina d’indubtable eficàcia per a jutges i tribunals:

- Exposen les circumstàncies personals, socials, delictives i conjunturals de la persona investigada i de la víctima.

- Ofereixen un pronòstic de risc

- Faciliten una millor comprensió del fets que afavoreix l’adopció de mesures més apropiades.

Elaborem informes en diferents àmbits. Pregunta’ns sense compromís