Memòries de gestió policial

Elaborem memòries de gestió policial.

Segons la LLEI 4/2003, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, les corporacions locals que disposin de policia local, han de trametre al Departament d’Interior de la Generalitat dins el primer trimestre de cada any, una memòria de gestió que ha d’incloure la informació següent:

  • a) Els serveis prestats l’any anterior
  • b) Les dades estadístiques sobre fets coneguts al municipi
  • c) Les dotacions de recursos humans i materials

El nostre equip et pot ajudar a preparar-ho. Amb el nostre servei t’estalviaràs temps i t’asseguraràs que el document compleixi els criteris unificats d'elaboració que estableix el Departament d’Interior.