Diagnosis de seguretat ciutadana

L'anàlisi de la seguretat ciutadana permet identificar i analitzar patrons i tendències sobre la delinqüència i la inseguretat. Aquesta informació ajuda a les administracions a desplegar els recursos d'una manera més eficaç i a dissenyar estratègies de prevenció.

El procés requereix coneixements especialitzats en tècniques d'investigació social i criminològiques, i una gran inversió de temps. És una càrrega que molts cossos de policia no poden assumir.

Nosaltres ens encarreguem d’elaborar els informes que necessitis. Recopilem les dades, preparem les estadístiques i elaborem mapes delictius amb l'ús de tecnologia SIG .