ASECRIM

Consultors en criminologia i seguretat pública Contacte

Serveis

Tractament i anàlisi de dades policials i delinqüencials

Tractament i anàlisi de dades policials i delinqüencials

El correcte tractament i anàlisi de les dades delictives obtingudes a partir de diverses fonts (comunitàries, policials i entrevistes), permet la identificació de patrons habituals de conducta relacionats amb la seguretat i la detecció de tendències i causes de problemes cronificats.

Elaboració de mapes delictius amb tecnologia SIG

Elaboració de mapes delictius amb tecnologia SIG

Els mapes delictius que elaborem amb l'ús de tecnologia SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica), són una eina de gran utilitat per la prevenció dels delictes i la millora de la convivència. Permeten identificar els punts calents d'activitat delictiva i conflictivitat social contribuint a fer més efectives i eficients les intervencions i la distribució dels recursos.

Auditories de seguretat CPTED

Auditories de seguretat CPTED

Determinats espais acumulen més delictes a causa de l'oportunitat que ofereix l'entorn físic. El correcte disseny i l'ús efectiu dels espais públics i certs elements arquitectònics (parcs, places, estacionaments, vegetació, il•luminació, etc) poden reduir la incidència del delicte i millorar la sensació de seguretat i la qualitat de vida. Les auditories CPTED (Crime Prevention Trough Enviromental Design) permeten determinar quins factors augmenten la probabilitat que es cometi un delicte i proposar mesures per corregir-ho millorant la seguretat dels usuaris en un espai.

Informes criminològics

Informes criminològics

Elaborem informes criminològics d'aplicació en diferents àmbits: -En l'avaluació del risc delictiu i de reincidència en entorns judicials, policials i de serveis socials. - En l'àmbit judicial per sol•lcitar l'adopció de mesures cautelars per als investigats, de mesures de protecció per a les víctimes, i en la determinació de danys i perjudicis. - En l'entorn penitenciari per valorar la concessió de permisos, la progressió de grau, la llibertat condicional, la imposició de sancions, etc.

Polítiques i plans de prevenció

Polítiques i plans de prevenció

Proporcionem assessorament integral en l'elaboració i modificació de plans locals de seguretat, i en l'anàlisi i tractament de fenòmens delictius i problemàtiques concretes: furts, robatoris, estafes, grafitis, molèsties veïnals, sensació d'inseguretat, etc.

Benvinguts a ASECRIM

ASECRIM és un projecte innovador i amb vocació de servei públic. Som criminòlegs especialistes en l'àmbit de l'anàlisi i la prevenció de la delinqüència i amb experiència en el sector públic. La nostra missió és ajudar a les organitzacions a prendre les millors decisions en aquells assumptes que afecten la seguretat i la qualitat de vida de les persones. Oferim suport estratègic, estadístic i d'investigació en el disseny de polítiques de seguretat i en els plans de prevenció locals. Una visió més objectiva i un assessorament especialitzat, permet ser més efectius i eficients en les mesures que es prenen. Oferim la possibilitat de consultes en línia a través de mitjans confidencials i segurs. Contacta'ns sense compromís i t'informarem.


Veure dossier informatiu
Oferim la possibilitat de consultes en línia a través de mitjans confidencials i segurs.
Contacta'ns sense compromís i t'informarem.

Contacte

Contacte

+34687487256
info@asecrim.com
Carrer Anselm Clave 32, pis 3 , 17001 Girona.

Escriviu-nos