Auditories de seguretat CPTED

Determinats espais acumulen més delictes a causa de l'oportunitat que ofereix l'entorn físic. El correcte disseny i l'ús efectiu dels espais públics i certs elements arquitectònics (parcs, places, estacionaments, vegetació, il•luminació, etc) poden reduir la incidència del delicte i millorar la sensació de seguretat i la qualitat de vida.

Amb les nostre auditories CPTED sobre el terreny (Crime Prevention Through Environmental Design), identifiquem els factors de risc i et proposem les mesures necessàries per millorar la seguretat.